Asociatia Mavasz  asigura urmatoarele servicii pentru membrii sai:
- Întărirea relaţiilor dintre membrii asociației, facilitarea schimbului rapid de informaţii, promovarea intereselor membrilor asociației în raport cu terțe entități (societăți comerciale, organisme si instituții ale statului, camere de comerţ, asociații etc)
- Strângerea obiectivă de informaţii şi transmiterea acestora către membrii asociației
- Identificarea oportunităţilor de atragere de fonduri în cadrul programelor de finanțare cu sprijin nerambursabil
- Organizarea de simpozioane, mese rotunde şi seminarii pe teme de interes pentru membrii asociației
- Armonizarea intereselor economice ale membrilor, întreţinerea unui sistem strâns de relaţii economice, realizarea unei reţele de colaborare cu întreprinderile si oamenii de afaceri locali
- Crearea si întretinerea paginii web a asociatiei, actualizarea acesteia cu date despre membrii asociației, precum si cu informații utile acestora.